Pelaksana Harian Majelis Jemaat

Periode 2017-2020 Ketua : Pendeta. Margie I Ririhena – de Wanna, D.Th Ketua I : Pnt. John Manuhutu Ketua II : Pnt. Sapari Ketua III : Pnt. Ari Setiawan Ketua IV : Pnt.Yossy Irianto-Pattinasarany Ketua V : Pnt. Hervien Lopulalan Sekretaris : Pnt. Grace Takaendengan-Yoseph Sekretaris I : Pnt. Agnes …