Pelaksana Harian Majelis Jemaat

Periode 2017-2020

Ketua : Pendeta. Margie I Ririhena – de Wanna, D.Th

Ketua I : Pnt. John Manuhutu

Ketua II : Pnt. Sapari

Ketua III : Pnt. Ari Setiawan

Ketua IV : Pnt.Yossy Irianto-Pattinasarany

Ketua V : Pnt. Hervien Lopulalan

Sekretaris : Pnt. Grace Takaendengan-Yoseph

Sekretaris I : Pnt. Agnes Maudy Taroreh-Paulus

Sekretaris II : Pnt. Tinne Pangkerego – Tooy

Bendahara : Pnt. Lenny Siagian-Pattie

Bendahara I : Pnt. Vonny Djunaedi – Pesik